Ăn chơi Tộc cối Betanomu kê bàn ra nhậu, ca hát cùng LOA KẸO KÉO vang vọng làng quê Nhựt Bổn

Hài nhất mấy tml trọ trẹ quê t lâu lâu lại có trò họp đồng hương, bữa nào cũng vài chai vào là ầm ĩ "mả xưng cha bây" xong rồi là phang đuổi đánh nhau loạn như chuồng gà :)))) Thấy cái đội đồng hương rủ họp là t toàn té vội dây vào bọn nó có ngày chết oan :vozvn (21)::vozvn (19):
 
Hài nhất mấy tml trọ trẹ quê t lâu lâu lại có trò họp đồng hương, bữa nào cũng vài chai vào là ầm ĩ "mả xưng cha bây" xong rồi là phang đuổi đánh nhau loạn như chuồng gà :)))) Thấy cái đội đồng hương rủ họp là t toàn té vội dây vào bọn nó có ngày chết oan :vozvn (21)::vozvn (19):
Họp đồng hương mà có thêm mấy em nứng Lồn nữa thì chồng con ở nhà chả là cái lồn gì hết, cút hết =))
 
Hài nhất mấy tml trọ trẹ quê t lâu lâu lại có trò họp đồng hương, bữa nào cũng vài chai vào là ầm ĩ "mả xưng cha bây" xong rồi là phang đuổi đánh nhau loạn như chuồng gà :)))) Thấy cái đội đồng hương rủ họp là t toàn té vội dây vào bọn nó có ngày chết oan :vozvn (21)::vozvn (19):
họp xong đụ địt mầy ơi
 
Họp đồng hương mà có thêm mấy em nứng lồn nữa thì chồng con ở nhà chả là cái lồn gì hết, cút hết =))
họp xong đụ địt mầy ơi
c00293b1742d3a0b74611ba333428e277ba17655a0123bdb178b1b9727aa7c1b.jpg
 
Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên. Mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9, bụng bự đít teo, củ cải treo lòng thòng! Kiêu ngạo, ngu lâu, dốt bền khó đào tạo, phản quốc, hèn với giặc, ác với dân, vô pháp, vô thiên, chụp mũ vu khống, nhét chữ vô mồm, dụ dỗ doạ dập, tự kỉ ám thị, tự ái bắc cụ, sợ sự thật, bịp bợm, mị dân, gây chia rẽ, chia rẽ vùng miền, mượn hoa cúng phật, đưa tay phải lấy lại tay trái, vô liêm sỉ, khốn nạn! Bòn khố rách, sắm dù, sơn kiệu, hút máu dân làm rượu, làm trà!
 
Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên. Mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9, bụng bự đít teo, củ cải treo lòng thòng! Kiêu ngạo, ngu lâu, dốt bền khó đào tạo, phản quốc, hèn với giặc, ác với dân, vô pháp, vô thiên, chụp mũ vu khống, nhét chữ vô mồm, dụ dỗ doạ dập, tự kỉ ám thị, tự ái bắc cụ, sợ sự thật, bịp bợm, mị dân, gây chia rẽ, chia rẽ vùng miền, mượn hoa cúng phật, đưa tay phải lấy lại tay trái, vô liêm sỉ, khốn nạn! Bòn khố rách, sắm dù, sơn kiệu, hút máu dân làm rượu, làm trà!
lốc ló đê @Betapbay
 
Top