Có Hình Bế tắc cuộc sống quá, mấy năm nay rồi.Năm nay 2024 đéo biết thế lol nào,có pro nào biết xem giúp năm nay với.Đội ơn vãi lol.

Thằng điên post bài ngu như loz. Việc nhỏ như vậy m làm ko dc hèn j thất bại liên tiếp trong cs. Năm nay m vẫn nát thôi, đéo cần xem ls của m cũng bik :feel_good:
 
Thằng điên post bài ngu như loz. Việc nhỏ như vậy m làm ko dc hèn j thất bại liên tiếp trong cs. Năm nay m vẫn nát thôi, đéo cần xem ls của m cũng bik :feel_good:
Lồn bà mày con súc vật, liếm dái bố đi con
 
Top